جدیدترین نقشه pdf شهر سبزوار با کیفیت بسیار بالا در ابعاد ۱۲۰*۱۰۰

جدیدترین نقشه pdf شهر سبزوار با کیفیت بسیار بالا در ابعاد ۱۲۰*۱۰۰ فایل pdf  نقشه شهر سبزوار  یک ابزار ضروری با ویژگی های فوق العاده ،که میشه باهاش کسب درآمد هم کرد. حتما …

دانلود در ادامه

پاورپوینت فصل ۱ زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی: مولکول‌های اطلاعاتی ( ۱۲۸ اسلاید)

پاورپوینت فصل ۱ زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی: مولکول‌های اطلاعاتی ( ۱۲۸ اسلاید)  نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 128 اسلاید   ویدئو اسلایدهایی از …

دانلود در ادامه

پاورپوینت گفتار ۱ زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی: نوکلئیک اسیدها (فصل ۱: مولکول های اطلاعاتی) ( ۵۶ اسلاید)

پاورپوینت گفتار ۱ زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی: نوکلئیک اسیدها (فصل ۱: مولکول های اطلاعاتی) ( ۵۶ اسلاید)  نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 56 …

دانلود در ادامه

پاورپوینت گفتار ۲ زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی: همانند سازی دِنا (فصل ۱: مولکول های اطلاعاتی) ( ۳۵ اسلاید)

پاورپوینت گفتار ۲ زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی: همانند سازی دِنا (فصل ۱: مولکول های اطلاعاتی) ( ۳۵ اسلاید)  نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ …

دانلود در ادامه

پاورپوینت گفتار ۳ زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی: پروتئین‌ها (فصل ۱: مولکول های اطلاعاتی) ( ۴۳ اسلاید)

پاورپوینت گفتار ۳ زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی: پروتئین‌ها (فصل ۱: مولکول های اطلاعاتی) ( ۴۳ اسلاید)  نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 43 اسلاید …

دانلود در ادامه

پاورپوینت فصل ۲ زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی: جریان اطلاعات در یاخته ( ۱۰۴ اسلاید)

پاورپوینت فصل ۲ زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی: جریان اطلاعات در یاخته ( ۱۰۴ اسلاید)  نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 104 اسلاید   ویدئو …

دانلود در ادامه

پاورپوینت گفتار ۱ زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی: رونویسی (فصل ۲: جریان اطلاعات در یاخته) ( ۳۹ اسلاید)

پاورپوینت گفتار ۱ زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی: رونویسی (فصل ۲: جریان اطلاعات در یاخته) ( ۳۹ اسلاید)  نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 39 …

دانلود در ادامه

پاورپوینت گفتار ۲ زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی: به سوی پروتئین (فصل ۲: جریان اطلاعات در یاخته) ( ۳۴ اسلاید)

پاورپوینت گفتار ۲ زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی: به سوی پروتئین (فصل ۲: جریان اطلاعات در یاخته) ( ۳۴ اسلاید)  نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد …

دانلود در ادامه

پاورپوینت گفتار ۳ زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی: تنظیم بیان ژن (فصل ۲: جریان اطلاعات در یاخته) ( ۳۷ اسلاید)

پاورپوینت گفتار ۳ زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی: تنظیم بیان ژن (فصل ۲: جریان اطلاعات در یاخته) ( ۳۷ اسلاید)  نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد …

دانلود در ادامه

پاورپوینت فصل ۳ زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی: انتقال اطلاعات در نسل‌ها ( ۵۴ اسلاید)

پاورپوینت فصل ۳ زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی: انتقال اطلاعات در نسل‌ها ( ۵۴ اسلاید)  نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 54 اسلاید   ویدئو …

دانلود در ادامه

پاورپوینت گفتار ۱ زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی: مفاهیم پایه (فصل ۳: انتقال اطلاعات در نسل ها) ( ۳۰ اسلاید)

پاورپوینت گفتار ۱ زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی: مفاهیم پایه (فصل ۳: انتقال اطلاعات در نسل ها) ( ۳۰ اسلاید)  نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد …

دانلود در ادامه

کد آماده متلب محاسبه مقادیر ویژه (Eigen values) ماتریس با روش توانی (Power method)

کد آماده متلب محاسبه مقادیر ویژه (Eigen values) ماتریس با روش توانی (Power method) این فایل به کد محاسبه مقادیر ویژه (Eigen values) ماتریس با روش توانی (Power method) اختصاص دارد. …

دانلود در ادامه

پاورپوینت گفتار ۲ زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی: انواع صفات (فصل ۳: انتقال اطلاعات در نسل ها) ( ۲۷ اسلاید)

پاورپوینت گفتار ۲ زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی: انواع صفات (فصل ۳: انتقال اطلاعات در نسل ها) ( ۲۷ اسلاید)  نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد …

دانلود در ادامه

پاورپوینت فصل ۴ زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی: تغییر در اطلاعات وراثتی ( ۱۰۵ اسلاید)

پاورپوینت فصل ۴ زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی: تغییر در اطلاعات وراثتی ( ۱۰۵ اسلاید)  نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 105 اسلاید   ویدئو …

دانلود در ادامه

پاورپوینت گفتار ۱ زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی: تغییر در مادۀ وراثتی جانداران (فصل ۴: تغییر در اطلاعات وراثتی) ( ۳۶ اسلاید)

پاورپوینت گفتار ۱ زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی: تغییر در مادۀ وراثتی جانداران (فصل ۴: تغییر در اطلاعات وراثتی) ( ۳۶ اسلاید)  نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل …

دانلود در ادامه

کد آماده متلب حل دستگاه معادلات جبری خطی با روش گاوس-جوردن (Gauss-Jordan)

کد آماده متلب حل دستگاه معادلات جبری خطی با روش گاوس-جوردن (Gauss-Jordan) این فایل به کد آماده متلب حل دستگاه معادلات جبری خطی با روش گاوس-جوردن (Gauss-Jordan) اختصاص دارد. فرمت:m.file تعداد:۱ …

دانلود در ادامه

پاورپوینت گفتار ۲ زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی: تغییر در جمعیت‌ها (فصل ۴: تغییر در اطلاعات وراثتی) ( ۳۷ اسلاید)

پاورپوینت گفتار ۲ زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی: تغییر در جمعیت‌ها (فصل ۴: تغییر در اطلاعات وراثتی) ( ۳۷ اسلاید)  نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد …

دانلود در ادامه

پاورپوینت گفتار ۳ زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی: تغییر در گونه‌ها (فصل ۴: تغییر در اطلاعات وراثتی) ( ۳۸ اسلاید)

پاورپوینت گفتار ۳ زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی: تغییر در گونه‌ها (فصل ۴: تغییر در اطلاعات وراثتی) ( ۳۸ اسلاید)  نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد …

دانلود در ادامه

پاورپوینت گفتار ۱ زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی: تأمین انرژی (فصل ۵: از ماده به انرژی) ( ۳۵ اسلاید)

پاورپوینت گفتار ۱ زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی: تأمین انرژی (فصل ۵: از ماده به انرژی) ( ۳۵ اسلاید)  نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ …

دانلود در ادامه

پاورپوینت گفتار ۲ زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی: اکسایش بیشتر (فصل ۵: از ماده به انرژی) ( ۳۴ اسلاید)

پاورپوینت گفتار ۲ زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی: اکسایش بیشتر (فصل ۵: از ماده به انرژی) ( ۳۴ اسلاید)  نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ …

دانلود در ادامه

پاورپوینت گفتار ۳ زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی: زیستن مستقل از اکسیژن (فصل ۵: از ماده به انرژی) ( ۲۹ اسلاید)

پاورپوینت گفتار ۳ زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی: زیستن مستقل از اکسیژن (فصل ۵: از ماده به انرژی) ( ۲۹ اسلاید)  نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش …

دانلود در ادامه

پاورپوینت فصل ۶ زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی: از انرژی به ماده ( ۸۸ اسلاید)

پاورپوینت فصل ۶ زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی: از انرژی به ماده ( ۸۸ اسلاید)  نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 88 اسلاید   ویدئو …

دانلود در ادامه

پاورپوینت گفتار ۱ زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی: فتوسنتزتبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی (فصل ۶: از انرژی به ماده) ( ۲۹ اسلاید)

پاورپوینت گفتار ۱ زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی: فتوسنتزتبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی (فصل ۶: از انرژی به ماده) ( ۲۹ اسلاید)  نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx …

دانلود در ادامه

پاورپوینت گفتار ۲ زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی: واکنش‌های فتوسنتزی (فصل ۶: از انرژی به ماده) ( ۳۱ اسلاید)

پاورپوینت گفتار ۲ زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی: واکنش‌های فتوسنتزی (فصل ۶: از انرژی به ماده) ( ۳۱ اسلاید)  نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ …

دانلود در ادامه

پاورپوینت گفتار ۳ زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی: فتوسنتز در شرایط دشوار (فصل ۶: از انرژی به ماده) ( ۳۴ اسلاید)

پاورپوینت گفتار ۳ زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی: فتوسنتز در شرایط دشوار (فصل ۶: از انرژی به ماده) ( ۳۴ اسلاید)  نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش …

دانلود در ادامه

پاورپوینت فصل ۷ زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی: فناوری‌های نوین زیستی ( ۱۰۳ اسلاید)

پاورپوینت فصل ۷ زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی: فناوری‌های نوین زیستی ( ۱۰۳ اسلاید)  نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 103 اسلاید   ویدئو اسلایدهایی …

دانلود در ادامه

پاورپوینت گفتار ۱ زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی: زیست فناوری و مهندسی ژنتیک (فصل ۷: فناوری‌های نوین زیستی) ( ۴۶ اسلاید)

پاورپوینت گفتار ۱ زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی: زیست فناوری و مهندسی ژنتیک (فصل ۷: فناوری‌های نوین زیستی) ( ۴۶ اسلاید)  نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش …

دانلود در ادامه

پاورپوینت گفتار ۲ زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی: فناوری مهندسی پروتئین و بافت (فصل ۷: فناوری‌های نوین زیستی) ( ۲۴ اسلاید)

پاورپوینت گفتار ۲ زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی: فناوری مهندسی پروتئین و بافت (فصل ۷: فناوری‌های نوین زیستی) ( ۲۴ اسلاید)  نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش …

دانلود در ادامه

پاورپوینت گفتار ۳ زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی: کاربردهای زیست فناوری (فصل ۷: فناوری‌های نوین زیستی) ( ۳۹ اسلاید)

پاورپوینت گفتار ۳ زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی: کاربردهای زیست فناوری (فصل ۷: فناوری‌های نوین زیستی) ( ۳۹ اسلاید)  نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ …

دانلود در ادامه

پاورپوینت فصل ۸ زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی: رفتارهای جانوران ( ۱۱۸ اسلاید)

پاورپوینت فصل ۸ زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی: رفتارهای جانوران ( ۱۱۸ اسلاید)  نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 118 اسلاید   ویدئو اسلایدهایی از …

دانلود در ادامه

پاورپوینت گفتار ۱ زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی: اساس رفتار (فصل ۸: رفتار های جانوران) ( ۴۸ اسلاید)

پاورپوینت گفتار ۱ زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی: اساس رفتار (فصل ۸: رفتار های جانوران) ( ۴۸ اسلاید)  نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 48 …

دانلود در ادامه

پاورپوینت گفتار ۲ زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی: انتخاب طبیعی و رفتار (فصل ۸: رفتار های جانوران) ( ۴۹ اسلاید)

پاورپوینت گفتار ۲ زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی: انتخاب طبیعی و رفتار (فصل ۸: رفتار های جانوران) ( ۴۹ اسلاید)  نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد …

دانلود در ادامه

پاورپوینت گفتار ۳ زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی: ارتباط و زندگی گروهی (فصل ۸: رفتار های جانوران) ( ۲۷ اسلاید)

پاورپوینت گفتار ۳ زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی: ارتباط و زندگی گروهی (فصل ۸: رفتار های جانوران) ( ۲۷ اسلاید)  نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد …

دانلود در ادامه