تمرین برنامه نویسی : یافتن سن بزرگترین کاندیدا و دومین بزرگترین کاندیدا

تمرین برنامه نویسی : یافتن سن بزرگترین کاندیدا و دومین بزرگترین کاندیدا برنامه ای بنویسید که سن کاندیداهای مجلس شورای اسلامی را از ورودی بخواند و سن بزرگترین آنها و …

ادامه مطلب

تمرین برنامه نویسی : یافتن بزرگترین ثبت نام کننده برای مجلس شورای اسلامی

تمرین برنامه نویسی : یافتن بزرگترین ثبت نام کننده برای مجلس شورای اسلامی برنامه ای بنویسید که سن کاندیداهای مجلس شورای اسلامی را از ورودی بخواند و سن بزرگترین آنها …

ادامه مطلب

تمرین برنامه نویسی : استانداردسازی اسامی

تمرین برنامه نویسی : استانداردسازی اسامی تمرین برنامه نویسی : استانداردسازی اسامی زبان برنامه نویسی: پایتون مهدی داره لیست نهایی اسامی شرکت کننده در مراسم اختتامیه فیلم فجر رو می …

ادامه مطلب