تمرین برنامه نویسی : یافتن بزرگترین ثبت نام کننده برای مجلس شورای اسلامی

تمرین برنامه نویسی : یافتن بزرگترین ثبت نام کننده برای مجلس شورای اسلامی تمرین برنامه نویسی : یافتن بزرگترین ثبت نام کننده برای مجلس شورای اسلامی زبان برنامه نویسی: پایتون …

ادامه مطلب

تمرین برنامه نویسی : یافتن سن بزرگترین کاندیدا و دومین بزرگترین کاندیدا

تمرین برنامه نویسی : یافتن سن بزرگترین کاندیدا و دومین بزرگترین کاندیدا تمرین برنامه نویسی : یافتن سن بزرگترین کاندیدا و دومین بزرگترین کاندیدا زبان برنامه نویسی: پایتون برنامه ای …

ادامه مطلب

کدنویسی به زبان پایتون( ایجاد یک کلاس که شامل دو تابع است و بررسی بزرگ تر بودن یک عدد از عدد دلخواه و بررسی رشته دلخواه)

کدنویسی به زبان پایتون( ایجاد یک کلاس که شامل دو تابع است و بررسی بزرگ تر بودن یک عدد از عدد دلخواه و بررسی رشته دلخواه)  یک کلاس شامل دو …

ادامه مطلب

کدنویسی به زبان پایتون(بررسی وجود یک عدد دلخواه در لیستی ( با بعد دلخواه و اعداد رندوم) و نشان دادن موقعیت آن عدد و همچنین حذف آن از لیست)

کدنویسی به زبان پایتون(بررسی وجود یک عدد دلخواه در لیستی ( با بعد دلخواه و اعداد رندوم) و نشان دادن موقعیت آن عدد و همچنین حذف آن از لیست) ابتدا …

ادامه مطلب

کدنویسی به زبان متلب (آینه ای کردن ماتریس و معکوس کردن ترتیب سطرهای ماتریس)

کدنویسی به زبان متلب (آینه ای کردن ماتریس و معکوس کردن ترتیب سطرهای ماتریس) کدی که نوشته شده است برای آینه ای کردن ماتریس و معکوس کردن ترتیب سطرها به کار …

ادامه مطلب