چشمهایش

چشمهایش چشمهایش، مشهور ترین اثر بزرگ علوی است که برای بسیاری نیاز به معرفی ندارد. رمان چشم‌هایش یکی از جریان سازترین و تاثیر گذارترین رمان های ایرانی است که نه …

ادامه مطلب

چشمهایش

چشمهایش چشمهایش، مشهور ترین اثر بزرگ علوی است که برای بسیاری نیاز به معرفی ندارد. رمان چشم‌هایش یکی از جریان سازترین و تاثیر گذارترین رمان های ایرانی است که نه …

ادامه مطلب