غرایب قزوینی (مصور)

غرایب قزوینی (مصور) عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات ، (شگفتى‌هاى آفریدگان و موجودات) تألیف جغرافیدان، دانشمند، تاریخ‌نویس و فیلسوف ایرانى‌تبار، زکریا بن محمد بن محمود طوسی یا قزوینى (۶۰۰-۶۸۲) به …

ادامه مطلب