بررسی رابطه فرزندپروری و خودشکوفایی دانش آموزان

بررسی رابطه فرزندپروری و خودشکوفایی دانش آموزان چکیده هدف از پژوهش بررسی رابطه‌ی فرزندپروری و خودشکوفایی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهرستان‌ لامرد در سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ پرداخته است. این تحقیق از نوع …

ادامه مطلب