مطالعات فرهنگی

مطالعات فرهنگی این مجموعه شامل نظریه پردازان زیر است: ریچارد هوگارت، ریموند ویلیامز، استوارت هال، ژاک دریدا، یورگن هابرماس، آنتونی گیدنز (نظریۀ ساختاربندی)، پیر بوردیو. ۶۳ صفحه نوع فایل: پی …

ادامه مطلب

پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر درافت تحصیلی درمیان دانش آموزان

پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر درافت تحصیلی درمیان دانش آموزان دانلود پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر درافت تحصیلی درمیان دانش آموزان دختر وپسر در مقطع متوسطه ۱۸۵ ص …

ادامه مطلب