فایل تحقیق رابطه‌ بين شيوه‌هاي تأمين مالي و درصد تغييرات هزينه‌ سرمايه دانلود

دانلود تحقیق رابطه‌ بين شيوه‌هاي تأمين مالي و درصد تغييرات هزينه‌ سرمايه

تحقیق رابطه‌ بين شيوه‌هاي تأمين مالي و درصد تغييرات هزينه‌ سرمايه

تحقیق-رابطه‌-بين-شيوه‌هاي-تأمين-مالي-و-درصد-تغييرات-هزينه‌-سرمايه

مقدمه:
يکي از مهمترين روشهاي افزايش ارزش کلي يک شرکت انتخاب بهترين راه کارها برای سرمايه گذاري وجوه وتشکيل مناسب ترين ساختار سرمايه مي باشد.تامين مالي به اشکال مختلف صــورت مي گيرد که عبارتنـــد از:اســتقراض،صدور سهام و انباشته کردن سود شرکت.انتخاب بهترين گزينه تامين مالي حتما بايد با مدنظر گرفتن مخارج تامين مالي صورت گيرد که در ادبيات مالي از آن تحت عنوان هزينه سرمايه ياد     مي شود(فاوفرنچ ،1999).وجوهي که به وسيله شرکت کسب مي شود بايد در جهت يک سرمايه گــذاري بالقوه، بازده کافي براي تامين کننـدگان اين وجوه ايجاد کند. بازده مورد انتظار تامین کنندگان منابع مالی یکسان نمی باشد. درجایي که بستانکاران شرکت به دنبال يک نرخ بهره ثابت ومطمئن هستند،سهامداران پذيرفته اند بازدهي که آنها از شرکت دريافت    مي کنند بسته به نحوه عمل شرکت متفاوت مي باشد(همپتون ،1990).همچنين انتظارات سرمايه گذاران بــسته به شرايط سياسي،اقتصــادي،بازده جاري بازار،ريسک بازار،کيفيــت ونحوه مديريت وتعداد ديگري از فاکتورها تغيير مي کند.انتظارات وسليقه هاي تامين کنندگان مختلف وجوه نقد بايد توسط شــرکت شناسایي شود که بتواند به نحو مطلوبي هزينه سرمايه خود را مديريت کند(کاون ،1976).در واقع هزينه سرمايه عبارت است از حداقل نرخ بازدهي که واحد اقتصادي بايد به دست آورد تابازده مورد انتظار سرمايه گذاران تامين شود.اگر نرخ بازده سرمايه گذاران يک شرکت از هزينه سرمايه اش بيشتر باشد واين افزايش بازده بدون بالا رفتن درجه ريسک صورت گرفته باشد،نتيجه اين خواهد بود که ثروت سهامداران افزايش خواهد يافت(مایرز ،1981).به عبارت ديگر اگر شرکت هزينه سرمايه يا نرخ مورد انتظار سرمايه گذاران را برآورده نسازد، قيمت اوراق بهادار شرکت کاهش خواهد يافت. باتوجه به مطالب بالا، درادامه مقاله اين هدف دنــبال مي شود که آيا شيوه هاي تامين مالي منجر به تغيير در نرخ هزينه سرمايــه شرکتها گرديــده است و در صورتي که منجر به تغــيير گرديده است، ارتباط خطي و سهم هر يک از اين شيوه ها دررابطه باهزينه سرمــايه چگونه است.
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
مدلهاي هزينه سرمايه
نرخ بازده متوسط تحقق يافته
مدل نرخ بازده متوسط تحقق يافته تعديل شده
مدل قيمت گذاري دارایي سرمايه اي
مدل رشد سود تقسيمي
فرضيه هاي پژوهش
روش تحقيق
هزينه خاص بدهي
هزينه خاص سهام عادي
هزينه خاص سود انباشته
توزيع فيشر
ضريب همبستگي
يافته هاي پژوهش وتحليل آنها
آزمون فرضيه در سال1380
آزمون فرضيه درسال1381
آزمون فرضيه در سال1382
نتايج تحقيق و پيشنهادات
منابع

دانلود فایل

تأمين مالي,ميانگين موزون هزينه سرمايه,ضريب همبستگي,بورس اوراق بهادار تهران,مدلهاي هزينه سرمايه,تحقیق حسابداری,مقاله حسابداری,جسابداری
دانلود پروژه تحقیق جزوه مقاله کتاب پاورپوینت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *