فایل مقاله حسابداری مسووليتهای اجتماعی دانلود

دانلود مقاله حسابداری مسووليتهای اجتماعی

مقاله حسابداری مسووليتهای اجتماعی

مقاله-حسابداری-مسووليتهای-اجتماعی

قسمتی از متن:
در اين روزها مشکلات اجتماعی از جمله مسائلی است که مورد مناطرات سياسی قرار گرفته و جستجو برای يافتن راه حل اين مشکلات اهميت ويژه ای پيدا کرده است. حسابداری مسووليتهای اجتماعی پاسخی به اين مشکلات می باشد که با درنظر گرفتن نتايج اجتماعی تصميمات, همچون اثرات اقتصادی آنها, سعی در گسترش دامنه حسابداری سنتی داشته و معيارهای جديدی را برای تعريف اهداف اجتماعی و ارزيابی ميزان پيشرفت در نيل به اين اهداف را می طلبد.از ديدگاه کلان توجه زيادی به تعريف شاخصهای مفيد و مربوط اجتماعی شده و از ديدگاه فرد به اهداف اجتماعی, اهميت فزاينده ای به استراتژيهای سازمانی داده شده است و نياز به معيارهایي که در فرآيند تصميم گيری بتواند مفيد باشد مورد شناسايي قرار گرفته است.در حال حاضر مديريت نه تنها در خصوص کارآيي عمليات موسسه تحتت تصدی خود مسوول مي باشد بلکه در مقابل هر آنچه که در مورد مشکلات بيشمار اجتماعی انجام مي دهد نيز مسوول است. واحدهای اقتصادی ناگزير از قبول مسووليتهای اجتماعی خود هستند همچنان که در مورد مسووليتهای اقتصادی آنان نيز چنين است. در مجموع روحيه بی اعتمادی فزاينده ای وجود دارد که سنجشهای سنتی عملکرد منعکس در صورتحساب سود و زژان و ترازنامه برای نمايش آنچه که بسياری از شرکتها سعی در انجام آن دارند بيش از اندازه ضعيف و ناتوان است. با اين همه هنوز مفهوم جامعه از مسووليتهای اجتماعی شرکتها که مورد توافق همگان باشد وجود ندارد.
فهرست مطالب:
منافع سود خالص
منافع منابع انسانی
منافع عمومی
منافع محيطی
منافع ناشی از توليد و انجام خدمات
هدف استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری اجتماعی
برنامه ريزي اهداف اجتماعی
مشخص کردن فعاليتهای اجتماعی
تجزيه و تحليل فعاليتهای اجتماعی
ارزيابی و انتخاب برنامه های اجتماعی
يکپارچگی برنامه های تجاری و اجتماعی
سودمندی اطلاعات حسابداری اجتماعی

دانلود فایل

مقاله حسابداری مسووليتهای اجتماعی,حسابداری,تحقیق حسابداری,مقاله حسابداری,تحقیق رایگان,حسابدرای اجتماعی,پایان نامه حسابداری
دانلود پروژه تحقیق جزوه مقاله کتاب پاورپوینت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *