فایل ادبیات تحقیق و مبانی نظری Just In Time دانلود

دانلود فایل ادبیات تحقیق و مبانی نظری Just In Time

ادبیات تحقیق و مبانی نظری Just In Time

ادبیات-تحقیق-و-مبانی-نظری-just-in-time

توضیحات:
ادبیات تحقیق و مبانی نظری Just In Time، در قالب فایل Word در 52 صفحه.
قسمتی از متن:
تعريف انبار
انبار به محلي يا فضائي گفته مي شود كه بر اساس يك سيستم طبقه بندي صحيح ، مواد اوليه، كالاي نيم ساخته ، محصول ساخته شده و يا فرآورده هاي مختلف صنعتي بازرگاني در آن نگهداري مي شود.
تعريف انبارداري
انبار داري عبارتست از دريافت مواد و اقلام ، نگهداري صحيح و تحويل به موقع آنها به مصرف كننده بار رعايت مقررات و دستورالعمل هاي سازمان به نحوي كه با اعمال كنترل دقيق از ميزان موجودي كالا در انبار و مقدار مصرف آن ، و نيز از انباشته شدن بيش از حد موجوديها جلوگيري شود . به عبارت ديگر ، انبارداري شامل سيستم هاي قرار گرفتن جنس در انبار و ايجاد روشها و اعمال مديريت كنترل موثر از زمان دريافت تا لحظه تحويل است .
انواع انبار
انبارها از نظر نوع كالائي كه در آنها نگهداري مي شود و همچنين از نظر ساختمان به انواع مختلف تقسيم بندي مي شوند .

فهرست مطالب:

فصل دوم :‌ مباني نظري
مقدمه ………………………………………………………………………. 6
تعريف انبار…………………………………………………………………. 7
تعريف انبارداري……………………………………………………………. 7
انواع انبار……………………………………………………………………. 7
موجودي كالا………………………………………………………………… 9
اهميت موجودي…………………………………………………………….. 10
علت تگهداري موجودي ها………………………………………………….. 11
انواع موجودي ها…………………………………………………………….. 11
هزينه هاي مربوط به موجودي ها…………….………………………..…… 12
سيستم كنترل موجودي..…….…………………………..…………………. 13
شمارش موجودي…..…………………………….………………………… 14
ورود كالابه انبار……………………….……………………………………… 16
صدوركالاازاتبار………………………………………………………………. 18
مديريت خريد…..…………………………………………………………… 20
اهميت بخش خريد………………………………………………………. 24
انواع خريدازنظرسيستم…………………………………………………. 24
انواع خريد ازنظرقيمت…………………………………………………… 25
مناقصه.…………………………………………………………………… 26
انواع مناقصه………………………………………………………………. 26
آگهي مناقصه…………………………………………………………….. 27
اختيارات دستگاه مناقصه گذار…………………………………………… 27
مزايده…………………………………………………………………… 28
ترك مناقصه يا مزايده ………………………………………………….. 29
اهداف بخش خريد……………………………………………………… 30
اصل هاي مهم درخريد………………………………………………….. 30
مراحل اجراي خريد……………………………………………………… 31
خريدداخلي……………………………………………………………… 31
سياست خريدوروش دريافت قيمت…………………………………….. 32
خريد خارجي……………………………………………………………. 33
مرحله تحقيق……………………………………………………………. 33
مذاكره…………………………………………………………………… 34
قرارداد…………………………………………………………………… 34
مفادقرارداد………………………………………………………………. 35
پيش فاكتورياپروفرما……………………………………………………. 36
روش پرداخت درتجارت بين المللي…………………………………….. 37
نظام توليدبه هنگام………………………………………………………. 39
عناصركليدي نظام هاي توليدبه هنگام…………………………………… 40
اتلاف زدايي درتوليدبه هنگام……………………………………………. 49
عوامل اتلاف……………………………………………………………… 51
سيستم خريدبه موقع……………………………………………………… 53
اصول سيستم خريد به موقع……………………………………………… 53
ويژگي هاي مشاركت درسيستم خريدبه موقع…………………………… 54
سيستم JIT درعمل..…………………………………………………… 54
اثرات اجراي JIT ……………………………………………………… 55
پيشينه تحقيق..…………………………………………………………… 56
جمع بندي ونتيجه گيري
دانلود فایل

دانلود فایل ادبیات تحقیق و مبانی نظری Just In Time
Just In Time ,دانلود ادبیات Just In Time ,دانلود مبانی نظری Just In Time ,دانلود ادبیات و تاریخچه Just In Time
دانلود پروژه تحقیق جزوه مقاله کتاب پاورپوینت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *