فایل پاورپوینت آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 دانلود

دانلود فایل پاورپوینت آزمایشگاه شیمی تجزیه 2

پاورپوینت آزمایشگاه شیمی تجزیه 2

پاورپوینت-آزمایشگاه-شیمی-تجزیه-2پاورپوینت آزمایشگاه شیمی تجزیه 2

فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 165

قسمتی از پاورپوینت :

فهرست مطالب
فصل اول: PH سنجی 3
فصل دوم:پتانسیل سنجی 35
فصل سوم:کاربرد الکترود های یون گزین 52
فصل چهارم:روش های الکترووزنی 62
فصل پنجم:روشهای کولن سنجی 73
فصل ششم:ولتامتری 102
فصل هفتم:آمپر سنجی 127
فصل هشتم:رسانایی سنجی 135

مقدمه

ا لکتروشيمي چيست؟

الکتروشيمي مبحثي در شيمي است که درمورد تبديل انرژي شيميايي به الکتريکي و بالعکس بحث مي کند.

در سلول هاي گالواني، انرژي شيميايي به الکتريکي تبديل مي شود.

در سلول هاي الکتروليز انرژي الکتريکي به شيميايي تبديل مي شود.

هر سلول شيميايي در واقع يک واکنش اکسايشي – کاهشي است.

هر واکنش اکسايشي -کاهشي شامل دو نيم واکنش است.

هر نيم واکنش يک الکترود مي باشد.

نيم واکنش اکسايش، آند ونيم واکنش کاهش،کاتد نام دارد.

•پتانسيل سنجي potentiometric

اندازه گيري اختلاف پتانسيل ما بين دو الکترود شناساگر و الکترود مرجع .

الکترود شناساگريا انديکاتور: پتانسيل آن وابسته به غلظت گونه در تماس با آن است. الکترود مرجع، الکترودي که پتانسيل دقيقاً معيني دارد.

انواع روش های اندازه گيری پتانسيومتری:

1- روش مستقيم

الف)- منحنی کاليبراسيون

ب)- افزايش محلول استاندارد

2- روش غير مستقيم:

الف)- تيتراسيون های پتانسيومتری

ب)- تيتراسيون های ديفرانسيلی

تيتراسيون های PH- سنجی
در اين نوع تيتراسيون حجم معينی از محلول مجهول(اسيد يا باز) در بشر می ريزيم.
در داخل محلول الکترود ترکيبی PH را قرار می دهيم.
از بورت به محلول بشر قطره قطره محلول استاندارد(باز يا اسيد) اضافه می کنيم به ازاء هر افزايش محلول استاندارد، PH را می خوانيم.
از روی نمودار PH بر حسب حجم محلول استاندارد، نقطه هم ارزی تعيين می کنيم..

دانلود فایل

دانلود فایل پاورپوینت آزمایشگاه شیمی تجزیه 2
پاورپوینت آزمایشگاه شیمی تجزیه 2,آزمایشگاه شیمی تجزیه 2,شیمی تجزیه 2,تجزیه 2,پاورپوینت آزمایشگاه شیمی
دانلود پروژه تحقیق جزوه مقاله کتاب پاورپوینت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *