دانلود اگزیستانسیالیسم، جلسه ۳

دانلود فایل اگزیستانسیالیسم، جلسه ۳

اگزیستانسیالیسم، جلسه ۳


درسگفتار «اگزیستانسیالیسم»دکتر سارا قزلباش قسمت سوم: انسان به مثابه اگزیستانس در تقابل با از خود بیگانگی  محورهای بحث: ـ انسان از خود بیگانه در نگاه کیرکگورـ شهروندان متمدن از خود بیگانهـ کلیسا، شرایع؛ از خود بیگانگیـ انسان انتخابگر آزاد در حال شدن و صیرورتـ انسان در حال صیرورت به مثابه سنتز پارادوکسیکالـ انسان آزاد از ضرورت در مرحله ایمان …

فلسفه اگزیستانسیالیسم عقل ایمان پارادوکس کیرکگور

دانلود پروژه تحقیق پاورپوینت جزوه کتاب مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *