دانلود آزمایش سطوح کارآیی روانشناسی تجربی – گزارش کار ازمون خط زنی تولوز پیرون – اثر کار مضاعف بر عملکرد (نمونه اول)

دانلود فایل آزمایش سطوح کارآیی روانشناسی تجربی – گزارش کار ازمون خط زنی تولوز پیرون – اثر کار مضاعف بر عملکرد (نمونه اول)

آزمایش سطوح کارآیی روانشناسی تجربی - گزارش کار ازمون خط زنی تولوز پیرون - اثر کار مضاعف بر عملکرد (نمونه اول)

آزمایش سطوح کارآیی روانشناسی تجربی – گزارش کار ازمون خط زنی تولوز پیرون – اثر کار مضاعف بر عملکرد (نمونه اول)

گزارش کار آزمایش اثر کار مضاعف و حواس پرتی بر کارآمدی
تعداد صفحات: 7
نوع فایل: word
 
فهرست مطالب:
هدف
وسایل آزمایش
نمونه
روش آزمایش
نتایج
نتیجه گیری
 
بخشی از متن فایل:
پس از پایان آزمایش جدولی ترتیب دادیم مانند جدول1 و تعداد مربعهای درست خط خورده، غلط خط خورده وفراموش شده درهر یک از مراحل کار را محاسبه کردیم وازروی آنها کارایی کل درهرمرحله را پیداکردیم. برای مربعهای درست خط خورده یک امتیازمثبت وبرای مربعهای غلط خورده وفراموش شده…

دانلود فایل آزمایش سطوح کارآیی روانشناسی تجربی – گزارش کار ازمون خط زنی تولوز پیرون – اثر کار مضاعف بر عملکرد (نمونه اول)
آزمون تولوز پیرون pdf,گزارش کار آزمایش سطوح کارایی,گزارش کار ازمون خط زنی,ازمایش تحرک و کار روانشناسی
دانلود پروژه تحقیق جزوه مقاله کتاب پاورپوینت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *