دانلود آزمایش اثر کار مضاعف و حواس پرتی بر کارآمدی – نمونه آزمون خط زنی تولوز پیرون (نمونه اول)

دانلود فایل آزمایش اثر کار مضاعف و حواس پرتی بر کارآمدی – نمونه آزمون خط زنی تولوز پیرون (نمونه اول)

آزمایش اثر کار مضاعف و حواس پرتی بر کارآمدی - نمونه آزمون خط زنی تولوز پیرون (نمونه اول)

آزمایش اثر کار مضاعف و حواس پرتی بر کارآمدی – نمونه آزمون خط زنی تولوز پیرون (نمونه اول)

گزارش کار آزمایش اثر کار مضاعف و حواس پرتی بر کارآمدی
تعداد صفحات: 7
نوع فایل: word
 
فهرست مطالب:
هدف
وسایل آزمایش
نمونه
روش آزمایش
نتایج
نتیجه گیری
 
بخشی از متن فایل:
پس از پایان آزمایش جدولی ترتیب دادیم مانند جدول1 و تعداد مربعهای درست خط خورده، غلط خط خورده وفراموش شده درهر یک از مراحل کار را محاسبه کردیم وازروی آنها کارایی کل درهرمرحله را پیداکردیم. برای مربعهای درست خط خورده یک امتیازمثبت وبرای مربعهای غلط خورده وفراموش شده…

دانلود فایل آزمایش اثر کار مضاعف و حواس پرتی بر کارآمدی – نمونه آزمون خط زنی تولوز پیرون (نمونه اول)
هدف آزمون خط زنی تولوز,دانلود آزمایش سطوح کارایی,آزمون خط زنی تولوز پیرون,نمونه آزمایش خط زنی تولوز
دانلود پروژه تحقیق جزوه مقاله کتاب پاورپوینت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *