دانلود از خود بیگانگی انتزاعی انسان در متافیزیک (اگزیستانسیالیسم، جلسه ۴)

دانلود فایل از خود بیگانگی انتزاعی انسان در متافیزیک (اگزیستانسیالیسم، جلسه ۴)

از خود بیگانگی انتزاعی انسان در متافیزیک (اگزیستانسیالیسم، جلسه ۴)

از خود بیگانگی انتزاعی انسان در متافیزیک (اگزیستانسیالیسم، جلسه ۴)

درسگفتار «اگزیستانسیالیسم» دکتر سارا قزلباش قسمت چهارم: از خود بیگانگی متافیزیکی و دینی و خودیابی ایمانی در ساحت اگزیستانسیال محورهای بحث: ـ از خود بیگانگی مفهومی و انتزاعی ـ کلیت متافیزیکی انسان ـ عدم اعتبار وجودی انسان در اندیشه سیستماتیک مفهومی ـ جهش فرااثباتی انتخابگرانه با ایمان اعطا شده ـ دیالکتیک سرسپردگی ایمانی و یقین عقلانی ـ رهایی در ساحت حضور اگزیستانسیال در پیشگاه حقیقت

دانلود فایل از خود بیگانگی انتزاعی انسان در متافیزیک (اگزیستانسیالیسم، جلسه ۴)
فلسفه، اگزیستانسیالیسم، ساحت اگزیستانس، عقل، ایمان، حقیقت، انتخاب، مابعدالطبیعه، مسیح، مسیحیت، وجود، انسان، انتزاعی، انضمامی
دانلود پروژه تحقیق جزوه مقاله کتاب پاورپوینت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *