مدیریت ارتباطات در مدرسه ۱۶ ساعت کد ۹۱۳۰۱۲۵۹

مدیریت ارتباطات در مدرسه ۱۶ ساعت کد ۹۱۳۰۱۲۵۹ دوره ضمن خدمت غیر حضوری ویژه فرهنگیان نمونه سوالات آزمون مدیریت ارتباطات در مدرسه کد دوره: ۹۱۳۰۱۲۵۹ مدت دوره: ۱۶ ساعت فرمت …

ادامه مطلب