پاورپوینت درس پنجم آمادگی دفاعی نهم متوسطه سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

پاورپوینت درس پنجم آمادگی دفاعی نهم متوسطه سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ سلام سلام سلام  .سعی کردیم پاورپوینت ها را با بهرین کیفیت و محتوایی بسیار قوی خدمت شما ارائه بدهیم . ان شاء الله که …

ادامه مطلب

پاورپوینت درس چهارم آمادگی دفاعی نهم متوسطه سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

پاورپوینت درس چهارم آمادگی دفاعی نهم متوسطه سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ سلام سلام سلام  .سعی کردیم پاورپوینت ها را با بهرین کیفیت و محتوایی بسیار قوی خدمت شما ارائه بدهیم . ان شاء الله که …

ادامه مطلب

مجموعه آموزشی استادی در دفاع گرونفلد برای مهره سیاه با تدریس همزمان دو استاد بزرگ ایگور اسمیرنوف و الکساندر ایپاتوف

مجموعه آموزشی استادی در دفاع گرونفلد برای مهره سیاه با تدریس همزمان دو استاد بزرگ ایگور اسمیرنوف و الکساندر ایپاتوف                   مجموعه …

ادامه مطلب