آموزش جامع نرم افزار SPSS 19

آموزش جامع نرم افزار SPSS19 «اس پی اس اس» از جملهٔ نرم‌افزارهایی است که برای تحلیل‌های آماری در علوم اجتماعی، به صورت بسیار گسترده‌ای استفاده می‌شود. این نرم‌افزار توسط پژوهشگران …

ادامه مطلب