پرسشنامه استاندارد آزمون مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا

پرسشنامه استاندارد آزمون مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا پرسشنامه استاندارد آزمون مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا ۱۱ صفحه در قالب ورد قابل ویرایش. بخشی از متن : پرسشنامه استاندارد آزمون …

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد آزمون مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا

پرسشنامه استاندارد آزمون مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا توضیحات : دانلود پرسشنامه استاندارد آزمون مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا ۱۵ صفحه در قالب ورد قابل ویرایش. فهرست مطالب: قسمتی از …

ادامه مطلب

پرسشنامه جامعه¬پدیری سازمانی کلاین و همکاران(۲۰۰۶)

پرسشنامه جامعه¬پدیری سازمانی کلاین و همکاران(۲۰۰۶) توضیحات : دانلود پرسشنامه جامعه­پدیری سازمانی کلاین و همکاران(۲۰۰۶) ۳صفحه در قالب ورد قابل ویرایش. فهرست مطالب: قسمتی از متن : معرفی پرسشنامه: مقیاسهای …

ادامه مطلب