جزوه ای خلاصه از کتب روانشناسی تربیتی و روانشناسی پرورشی نوین سیف ، کدیور ، اورنگی ، مدرسان

جزوه ای خلاصه از کتب روانشناسی تربیتی و روانشناسی پرورشی نوین سیف ، کدیور ، اورنگی ، مدرسان خلاصه ای از کتب روانشناسی تربیتی و روانشناسی پرورشی نوین سیف ، …

ادامه مطلب

پاورپوینت سوره نحل، یادآوری التقاء ساکنین درس نهم قرآن پنجم

پاورپوینت سوره نحل، یادآوری التقاء ساکنین درس نهم قرآن پنجم   عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره نحل، یادآوری التقاء ساکنین درس ۹ قرآن پایه پنجم دبستانفرمت: پاورپوینت قابل ویرایش   تعداد …

ادامه مطلب

پاورپوینت سوره حجرات، مومنان برادرند درس سوم قرآن ششم

پاورپوینت سوره حجرات، مومنان برادرند درس سوم قرآن ششم     عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره حجرات، مومنان برادرند درس ۳ قرآن پایه ششم دبستانفرمت: پاورپوینت قابل ویرایش   تعداد اسلاید: …

ادامه مطلب

پاورپوینت سوره حشر، سوره ممتحنه، خدای تصویرگر درس سیزدهم قرآن ششم

پاورپوینت سوره حشر، سوره ممتحنه، خدای تصویرگر درس سیزدهم قرآن ششم     عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره حشر، سوره ممتحنه، خدای تصویرگر درس ۱۳ قرآن ششم دبستانفرمت: پاورپوینت قابل ویرایش …

ادامه مطلب

پاورپوینت سوره حدید، سوره مجادله، مادر فلزات درس یازدهم قرآن ششم

پاورپوینت سوره حدید، سوره مجادله، مادر فلزات درس یازدهم قرآن ششم     عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره حدید، سوره مجادله، مادر فلزات درس ۱۱ قرآن پایه ششم دبستانفرمت: پاورپوینت قابل …

ادامه مطلب

پاورپوینت آموزش مفاهیم و خواندن روزانه قرآن کریم درس چهارم قرآن هفتم

پاورپوینت آموزش مفاهیم و خواندن روزانه قرآن کریم درس چهارم قرآن هفتم     عنوان پاورپوینت: پاورپوینت آموزش مفاهیم و خواندن روزانه قرآن کریم درس ۴ قرآن پایه هفتمفرمت: پاورپوینت …

ادامه مطلب

پاورپوینت آموزش مفاهیم و روشنگر راه زندگانی درس ششم قرآن هفتم

پاورپوینت آموزش مفاهیم و روشنگر راه زندگانی درس ششم قرآن هفتم     عنوان پاورپوینت: پاورپوینت آموزش مفاهیم و روشنگر راه زندگانی درس ۶ قرآن پایه هفتمفرمت: پاورپوینت قابل ویرایش …

ادامه مطلب

پاورپوینت آموزش مفاهیم و استاد عبدالباسط درس دهم قرآن هفتم

پاورپوینت آموزش مفاهیم و استاد عبدالباسط درس دهم قرآن هفتم   عنوان پاورپوینت: پاورپوینت آموزش مفاهیم و استاد عبدالباسط درس ۱۰ قرآن پایه هفتمفرمت: پاورپوینت قابل ویرایش   تعداد اسلاید: …

ادامه مطلب

پاورپوینت آموزش مفاهیم و قرآن در نگاه دانشمندان درس نهم قرآن هفتم

پاورپوینت آموزش مفاهیم و قرآن در نگاه دانشمندان درس نهم قرآن هفتم   عنوان پاورپوینت: پاورپوینت آموزش مفاهیم و قرآن در نگاه دانشمندان درس ۹ قرآن پایه هفتمفرمت: پاورپوینت قابل …

ادامه مطلب