آشنایی با مهارت های سواد مالی در بازارهای ارزهای دیجیتال ۳۲ ساعت کد ۹۹۵۰۶۸۰۱

آشنایی با مهارت های سواد مالی در بازارهای ارزهای دیجیتال ۳۲ ساعت کد ۹۹۵۰۶۸۰۱ دوره ضمن خدمت غیر حضوری ویژه فرهنگیان دوره آموزشی آزمون آشنایی با مهارت های سواد مالی …

ادامه مطلب

اصول طراحی و تولید محتوی الکترونیکی مرتبط با درس تربیت بدنی ۴۰ ساعت کد ۹۹۵۰۶۸۹۴

اصول طراحی و تولید محتوی الکترونیکی مرتبط با درس تربیت بدنی ۴۰ ساعت کد ۹۹۵۰۶۸۹۴ دوره ضمن خدمت غیر حضوری ویژه فرهنگیان دوره آموزشی آزمون اصول طراحی و تولید محتوی …

ادامه مطلب

تلفیق حوزه های تربیت و یادگیری با برنامه نویسی اسکرچ مقدماتی ۲۴ ساعت کد ۹۹۵۰۶۸۶۳

تلفیق حوزه های تربیت و یادگیری با برنامه نویسی اسکرچ مقدماتی ۲۴ ساعت کد ۹۹۵۰۶۸۶۳ دوره آموزشی آزمون تلفیق حوزه های تربیت و یادگیری در دوره های تحصیلی با برنامه …

ادامه مطلب

مقاله ترکیب زمینه‌های تصادفی شرطی برای پیش‌بینی بهبود یافته خروجی ساخت یافته

مقاله ترکیب زمینه‌های تصادفی شرطی برای پیش‌بینی بهبود یافته خروجی ساخت یافته عنوان مقاله فارسی: ترکیب زمینه‌های تصادفی شرطی برای پیش‌بینی بهبود یافته خروجی ساخت یافته عنوان مقاله لاتین: Mixtures …

ادامه مطلب

مقاله ارزیابی کیفیت تصویر مبتنی بر NMF با استفاده از دستگاه یادگیری افراطی

مقاله ارزیابی کیفیت تصویر مبتنی بر NMF با استفاده از دستگاه یادگیری افراطی عنوان مقاله فارسی: ارزیابی کیفیت تصویر مبتنی بر NMF با استفاده از دستگاه یادگیری افراطی عنوان مقاله …

ادامه مطلب

مقاله از روش داویدنکو تا ژانگ دینامیک برای حل سیستم‌های معادلات غیر خطی

مقاله از روش داویدنکو تا ژانگ دینامیک برای حل سیستم‌های معادلات غیر خطی عنوان مقاله فارسی: از روش داویدنکو تا ژانگ دینامیک برای حل سیستم‌های معادلات غیر خطی عنوان مقاله …

ادامه مطلب

مقاله برآورد حالت وابسته به رویداد برای شبکه‌های عصبی چند گانه گسسته

مقاله برآورد حالت وابسته به رویداد برای شبکه‌های عصبی چند گانه گسسته عنوان مقاله فارسی: برآورد حالت وابسته به رویداد برای شبکه‌های عصبی چند گانه گسسته – زمانی با پارامترهای …

ادامه مطلب

مقاله مدل سازی پیشرفت بیماری از طریق فراگیران چندمنظوره چندمنظوره

مقاله مدل سازی پیشرفت بیماری از طریق فراگیران چندمنظوره چندمنظوره عنوان مقاله فارسی: مدل سازی پیشرفت بیماری از طریق فراگیران چندمنظوره چندمنظوره: مطالعه موردی با بیماری آلزایمر عنوان مقاله لاتین: …

ادامه مطلب

مقاله سیستم مدیریت انرژی بهینه برای شبکه های کوچک جزیره ای مبتنی بر کلنی زنبورها

مقاله سیستم مدیریت انرژی بهینه برای شبکه های کوچک جزیره ای مبتنی بر کلنی زنبورها عنوان مقاله فارسی: یک سیستم مدیریت انرژی بهینه برای شبکه های کوچک جزیره ای مبتنی …

ادامه مطلب

مقاله مروری بر معماری یادگیری عمیق برای تصویربرداری مغز مبتنی بر EEG

مقاله مروری بر معماری یادگیری عمیق برای تصویربرداری مغز مبتنی بر EEG عنوان مقاله فارسی: مروری بر معماری یادگیری عمیق برای تصویربرداری مغز مبتنی بر EEG عنوان مقاله لاتین: Overview …

ادامه مطلب

مقاله بهبود شناخت پپتیدهای ضد میکروبی و انتخاب هدف از طریق یادگیری ماشین

مقاله بهبود شناخت پپتیدهای ضد میکروبی و انتخاب هدف از طریق یادگیری ماشین عنوان مقاله فارسی: بهبود شناخت پپتیدهای ضد میکروبی و انتخاب هدف از طریق یادگیری ماشین و برنامه …

ادامه مطلب