فایل اکسل فرم های خام دستورالعمل پیشنهاد قیمت و آنالیز قیمت پیمانکاران

فایل اکسل فرم های خام دستورالعمل پیشنهاد قیمت و آنالیز قیمت پیمانکاران فایل اکسل فرم های خام دستورالعمل پیشنهاد قیمت و آنالیز قیمت پیمانکاران طبق بخشنامه های ۱۲۳۲۵۷۹ و ۷۶۵۷۴ …

ادامه مطلب

برنامه اکسل متره و برآورد تاسیسات مکانیکی سال۱۴۰۱

برنامه اکسل متره و برآورد تاسیسات مکانیکی سال۱۴۰۱ برنامه اکسل متره و برآورد،تهیه صورت وضعیت تاسیسات مکانیکی سال۱۴۰۱: -تهیه اتوماتیک و خودکار متره و برآورد،صورت وضعیت در کمترین زمان فقط …

ادامه مطلب