گزارش آزمایشگاه آزمایش حفاظت آندی

گزارش آزمایشگاه آزمایش حفاظت آندی

کاربردهای عملی حفاظت آندی برای اولین بار توسط Edeleanu مطرح و پیشنهاد شد. حفاظت آندی دارای کاربردهایی در جابجایی و نگهداری اسید سولفوریک دارد، هرچند برای سایر اسیدها (فسفریک اسید)، قلیاها و برخی محلول‌های نمکی نیز قابل استفاده است. همچنین برای افزایش مقاومت به خوردگی خستگی فولادهای زنگ‌نزن مختلف در محلول‌ 5/0 مولار سدیم سولفات، محلول‌ 10% سولفوریک اسید یا محلول ۱۰% آمونیوم نیترات نیز از این روش استفاده شده است. با توجه به اینکه روئینگی فولاد زنگ‌نزن و آهن در حضور یون‌های هالید از دست می‌رود، حفاظت آندی این فلزات در محلول‌های هیدروکلریک اسید و محلول‌های حاوی کلرید ممکن نمی‌باشد. همچنین، حضور یون کلر به صورت آلودگی در الکترولیت، خطر خوردگی حفره‌ای را نیز بیشتر می‌کند، در حالیکه جریان خوردگی همچنان پائین است. در مورد حفاظت آندی، معمول است که نرخ خوردگی، هرچند بسیار اندک، بر خلاف حفاظت کاتدی فولاد به صفر نخواهد رسید. از سوی دیگر، دانسیته جریان مورد نیاز در اسیدهای خورنده معمولاً بسیار پایین‌تر از حفاظت کاتدی است، زیرا برای حفاظت کاتدی، جریان نمی‌تواند کمتر از مقدار معادل نرمال جریان خوردگی در محیط یکسان شود. برای فولاد زنگ‌نزن، این مقدار دانسیته جریان معادل با نرخ خوردگی بالا برای حالت فعال آلیاژها می‌باشد. 

 

  • ارائه شده در دانشگاه صنعتی شریف
  • قابل ارائه برای رشته مهندسی مواد (مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد- گرایش خوردگی)
  • قابل ارائه برای آزمایشگاه خوردگی، آزمایشگاه اصول حفاظت از مواد و …. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.