پاورپوینت بررسی سبک معماری رازی – ۶۲ اسلاید


تاریخچه شیوه رازی  سبک رازی معماری نیارش نگارش نوع معماری های موجود در سبک رازی کاروان سراها و یا رباط ها  توضیح میل ها و مناره ها مسجد گنبد گنبد های شیوه رازی برج شبلی مقبره امیراسماعیل گنبد قابوس گنبد کبود مراغه برج لاجیم ارسلان جاذب گنبد دوازده امام یزد گنبد عالی گنبد سرخ مراغه برج رسگت  مناره ساربان گنبد جبلیه در کرمان میل رادکان قوچان گنبد علویان درهمدان برج های خرقان مسجد جامع اصفهان حرم حضرت عبدالعظیم مسجد جامع گلپایگان مسجد جامع قزوین رباط شری …