دانلود طرح درس و روش تدریس اجتماعی چهارم، درس9 : نخستین شهرها چگونه به وجود آمدند؟

دانلود فایل طرح درس و روش تدریس اجتماعی چهارم، درس9 : نخستین شهرها چگونه به وجود آمدند؟ طرح درس و روش تدریس اجتماعی چهارم، درس9 : نخستین شهرها چگونه به وجود آمدند؟ از دانش آموزان بخواهید تصور کنند سوار ماشین زمان هستند و به حدود پنج هزار سال پیش، برگردند. در آن زمان تعداد زیادی از انسان‌ها در روستاها یکجانشین شده بودند، کشاورزی می‌کردند و کم کم با رونق کشاورزی محصولات آنها اضافه بر نیازشان شد و به این ترتیب دیگر نیازی نبود که همه افراد برای تأمین غذا کشاورزی کنند. بنابراین عده‌ای از افراد می‌توانستند به کارهای دیگر بپردازند. از دانش آموزان بپرسید افراد به چه کارهای دیگری در جامعه آن روز توانستند مشغول شوند. آنها ممکن است به ساختن ابزار و وسایل زندگی، داد و ستد و خدماتی چون دوختن لباس، کوتاه کردن موی سر اشاره کنند. در …

دانلود در ادامه

دانلود جزوه آموزشی ریاضی دهم تجربی و ریاضی

دانلود فایل جزوه آموزشی ریاضی دهم تجربی و ریاضی جزوه آموزشی ریاضی دهم تجربی و ریاضی 148 صفحه pdf   یک منبع آموزشی برای درک و فهم بهتر توسط مخاطب باید زبانی روان و شیوا داشته باشد این اصل در جزوه حاضر رعایت شده است. چیزی که در جزوه حاضر خواهید داشت منبع آموزشی کاملی است که با زبانی روان مفاهیم را بیان می کند. سوالات این جزوه بدون پاسخ است. جای نگرانی نیست اگر در حل سوالات به مشکل برخورد کردید مؤلف جزوه می تواند شما را راهنمایی کند.  فصل اول مجموعه الگو و دنباله فصل دوم مثلثات فصل سوم توانهای گویا و عبارتهای جبری فصل چهارم معادله و نامعادله فصل پنجم تابع فصل ششم شمارش بدون شمردن فصل هفتم آمار و احتمال فصل اول درس اول: مجموعه‌های متناهی و نامتناهی: یادآوری: مجموعه دسته‌ای از اشیاء مشخص و متمایز …

دانلود در ادامه

دانلود طرح درس و روش تدریس اجتماعی پنجم، درس4 : من عضو گروه هستم

دانلود فایل طرح درس و روش تدریس اجتماعی پنجم، درس4 : من عضو گروه هستم طرح درس و روش تدریس اجتماعی پنجم، درس4 : من عضو گروه هستم یکی از نکات مهم در بحث گروه‌ها و فعالیت‌های گروهی، میزان مشارکت و تأثیرگذاری آنها در این امر است. شاید خود شما هم تجربه کرده‌اید که در کارهای گروهی یک یا دو نفر از اعضا، همیشه فعال و پرجنب وجوش هستند، اما افراد دیگر هیچ نوع فعالیتی انجام نمی‌دهند و از امتیازات دیگران استفاده می‌کنند. بنابراین، یکی از مشکلات کارهای گروهی، عدم مشارکت همگانی در فعالیت‌ها است. پس از آنکه دانش آموزان در مورد مشکلات کار گروهی، طرح مسئله کردند، نکات مهم عضو موثر بودن در گروه را آموزش دهید…  در این قسمت، طرح درس و روش تدریس درس مذکور به صورت یک فایل 10 صفحه ای آورده شده است. این فایل در …

دانلود در ادامه

دانلود طرح درس و روش تدریس اجتماعی هفتم، درس1 : من حق دارم

دانلود فایل طرح درس و روش تدریس اجتماعی هفتم، درس1 : من حق دارم طرح درس و روش تدریس اجتماعی هفتم، درس1 : من حق دارم در آموزش حقوق، باید به سه مقوله شناخت حقوق و تمایل برای حفظ و احترام به حقوق و طرز تفکر حق مدارانه و همچنین احقاق حقوق توجه کرد. از آنجا که روش‌های بحث و گفتگو از عمده ترین روش‌هایی است که در این زمینه به کار می‌رود، باید به قواعد گفتگو و آموزش آنها مانند گوش کردن، به نوبت حرف زدن، احترام به نظر دیگران، تحلیل اخلاقی، حل مسئله، و چاره اندیشی، توجه کرد. هنگام شروع درس، ابتدا آیه 70 سوره مبارکه اسراء را با ترجمه آن بخوانید. سپس از دانش آموزان بپرسید… در این قسمت، طرح درس و روش تدریس درس مذکور به صورت یک فایل 9 صفحه ای آورده شده است. این فایل …

دانلود در ادامه

دانلود طرح درس و روش تدریس اجتماعی پنجم، درس14 : زندگی در نواحی مختلف جهان

دانلود فایل طرح درس و روش تدریس اجتماعی پنجم، درس14 : زندگی در نواحی مختلف جهان طرح درس و روش تدریس اجتماعی پنجم، درس14 : زندگی در نواحی مختلف جهان این درس با توجه به مطالب گفته شده در درس قبل باید تدریس شود. به دانش آموزان یادآوری کنید که در درس قبلی با کره زمین، حرکات آن و قرارگیری آن در منظومه شمسی آشنا شده‌اند و در درس حاضر با زندگی در نواحی مختلف جهان، آشنا خواهند شد. نقشه‌های جهان نمای موجود در کتاب را به دانش آموزان نشان دهید و مفهوم قاره و اقیانوس را برای آنها توضیح دهید. اگر از نقشه جهان نما استفاده می‌کنید، دانش آموزان را به چند گروه تقسیم کنید و در نوبت‌های مختلف پای تخته کلاس ببرید تا از نزدیک نقشه جهان نما را ببینند. در این قسمت، طرح درس و روش تدریس …

دانلود در ادامه