مدیریت سبز در فضاهای آموزشی تربیتی و ورزشی کشور ۸ ساعت کد ۹۹۵۰۶۷۸۸

مدیریت سبز در فضاهای آموزشی تربیتی و ورزشی کشور ۸ ساعت کد ۹۹۵۰۶۷۸۸ دوره ضمن خدمت غیر حضوری ویژه فرهنگیان نمونه سوالات آزمون مدیریت سبز در فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی کشور کد دوره: ۹۹۵۰۶۷۸۸ مدت دوره: ۸ ساعت فرمت فایل: PDF دریافت فایل

دانلود در ادامه